Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22/05/2017 17:29:40
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
fira de la primavera 17

Com et podem ajudar 

Soc una empresa, hi ha alguna subvenció per contractar a persones aturades del municipi?

Bases de la subvenció per a la contractació de persones aturades 2017 (Sant Andreu Avança per l'Ocupació III)

Les empreses ja poden fer-nos arribar les ofertes de treball, encara que per la sol·licitud de subvenció cal esperar la publicació de la convocatòria (durant el mes d'abril)

L'empresa beneficiària rebrà el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'empresa dels treballadors/ores contractats, de 12 mesos.

Les empreses interessades ja poden fer-nos arribar les ofertes de treball (imprès a la columna de la dreta)

Soc una empresa interessada, què he de fer? 

1. Llegir atentament l'explicació del projecte i el resum de les bases, en aquesta mateixa pàgina, a sota (el document oficial de las bases el trobareu a la columna de la dreta---->)

2. Posar-me en contacte amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Escoles Velles): 93.635.64.07 | escolesvelles@sabarca.cat

3. Posar una oferta de treball al Servei Local d'Ocupació de Sant Andreu de la Barca (imprès a la columna de la dreta---->)

4. Una vegada feta la contractació, sol·licitar la subvenció i adjuntar la sol·licitud de transferència bancària (impresos disponibles quan es publiqui la convocatòria)


 

Resum de les bases reguladores

Destaquem els punts principals, per consultar el text complet (que és el que té validesa jurídica), aneu a aquest enllaç. 

  • Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca o en l'Àrea metropolitana de Barcelona, i que compleixin a més els requisits detallats a l'apartat 4 de les bases
  • Les persones a contractar (apartat 4) han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat (com a pesones demandants d'ocupació no ocupades) prèviament durant un període de 3 mesos consecutius a l'inici del contracte. Han de pertànyer prioritàriament a algun dels col·lectius que es detallen a l'apartat 4
  • Les ofertes de treball es gestionaran al Servei Local d'Ocupació i, si escau, a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell, que col·laboraran en el procés de preselecció de candidats/es, però seran les empreses les que realitzin la selecció dels treballadors/es més adequats/ades segons les seves necessitats (apartat 10) 
  • La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de dotze mesos. El contracte laboral ha de ser d'una jornada igual o superior al 50% de l'establerta per conveni com jornada complerta. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, el salari brut màxim a subvencionar es calcularà en proporció a la jornada realitzada (apartat 11
  • Subvenció a rebre: el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'empresa dels treballadors/ores contractats, de 12 mesos (apartat 6)
  • El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i/o DOGC (encara pendent)  i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible
  • Un cop presentada la sol·licitud, s'atorgarà un període de deu dies hàbils per a esmenar la documentació requerida, si s'escau (apartat 8)
  • Els contractes de treball subvencionats s'hauran d'iniciar com a molt tard l'1 de juny de 2017 i han de finalitzar abans de l'1 de juliol de 2018 (apartat 11) 
  • L'Ajuntament establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment per part de les empreses i el correcte desenvolupament del projecte (apartat 16) 

 

On et pots adreçar?

Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç

Escoles Velles (Carretera de Barcelona, 1)

Telèfon: 936356407

Correu electrònic: escolesvelles@sabarca.cat

Regidories de les quals depèn:

Promoció econòmica