Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24/01/2019 13:51:12
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ciutat

Àmbit de la Cubeta de Sant Andreu
Àmbit de la Cubeta de Sant Andreu

El municipi de Sant Andreu de la Barca és situat dins el que els gestors dels recursos hídrics nomenen la Cubeta de Sant Andreu de la Barca. Aquest aqüifer, amb una extensió d'uns 8 quilòmetres quadrats, és un dels més importants de Catalunya i forma part de la important unitat hidrològica del Baix Llobregat i suposa dins l'entorn metropolità una reserva hidrològica estratègica.

El domini hidrològic del Baix Llobregat conforma tres cubetes i una àmplia zona deltaica (Cubetes d'Abrera, Sant Andreu de la Barca i Vall baixa i Aqüífers superficial i profund del Delta). La zona del delta del Llobregat compta amb una comunitat pionera a l’Estat per a la seva gestió: la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de l’Àrea Oriental del Delta del riu Llobregat (actualment Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat). 

Cubeta de Sant Andreu al Baix Llobregat
Cubeta de Sant Andreu al Baix Llobregat

L’aqüífer de la Cubeta de Sant Andreu, des de fa anys ha estat la font de proveïment d’aigua tant de les poblacions de Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal i Corbera de Llobregat com de la zona agrícola del seu entorn. 

La conversió del sòl agrícola en industrial, sobretot durant els anys 60 i 70, va propiciar la implantació d’indústries que també utilitzaven, en gran mesura, submimnistrament de l’aqüífer.

La qualitat de l’aigua del riu Llobregat ha estat molt variable al llarg dels últims temps.

La regulació del Llobregat mitjançant la presa de la Baells l’any 1976 ha condicionat a la Cubeta. Abans, la qualitat de l’aigua i les avingudes periòdiques feien possible una recàrrega natural de la Cubeta, i l’aigua que s’extreia era apta per al consum amb un simple tractament de cloración.

L’abocament de productes residuals sense un tractament pertinent també va afectar greument la qualitat de l'aigua de la Cubeta.

Basses de recàrrega
El 12 de març del 2010 es varen inaugurar unes noves basses de recàrrega per millorar l'aqüífer de la Cubeta de Sant Andreu, a Castellbisbal

Cap als anys vuitanta s'havien construIt unes basses de recàrrega al costat de la llera del riu per garantir la filtració de l'aigua cap a l'aqüífer, però una riuada el 1985 se les va endur.

Ara, quan tot just se celebra el 25è aniversari de la creació de la Comunitat d'Usuaris de la Cubeta de Sant Andreu s'han inaugurat unes basses de recàrrega per tal de mantenir l'equilibri i millorar la qualitat d'aquest important aqüífer del riu Llobregat. Les noves basses, a més, disposen d'un sistema de filtratge per augmentar la quantitat d'aigua que es filtra des de la llera del riu cap a l'aqüífer.

Els seus aproximadament 6 hectòmetres cúbics van servir per garantir l'aigua a bona part de l'àrea metropolitana durant l'últim episodi de sequera. Però la sobreexplotació d'aquest aqüífer ja es va iniciar els anys 60 i 70 a causa de l'increment del nombre de polígons industrials.

Comunitat d’Usuaris de la Cubeta de Sant Andreu (CUACSA)
Degut a la sobreexplotació i a la contaminació, a més d'una climatologia d’escasses precipitacions, a principis de l’any 1985 es va notar un descens ràpid i alarmant dels nivells d’aigua de la Cubeta que va alertar a les poblacions de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. A l’abril d’aquest mateix any es va efectuar la primera reunió entre representants dels municipis de Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Aigües de Castellbisbal, SA. En aquella reunió es va acordar gestionar la formació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües.

Al febrer de 1987 es va celebrar l’Assemblea Constitutiva on es va constituir la Comunitat i es va nomenar la Comissió Redactora per a elaborar els Estatuts que es van aprovar en la Junta General de juliol de 1988. Des d'aleshores la gestió de la riquessa hídrica d'aquesta espai hirdrològic es responsabilitat de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta de Sant Andreu (CUACSA).

La Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca és, doncs, l'entitat que dirigeix la gestió de les aigües subterrànies, del nivell freàtic, i a més de diverses empreses, en formen part els ajuntaments de Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Corbera de Llobregat.

La implantació de nous col•lectors i depuradores ha provocat en els darrers anys una millora apreciable de la qualitat de l’aigua de la Cubeta de Sant Andreu.

Des de la seva constitució, la Comunitat ha treballat per a la millora dels nivells de l’aqüífer. Per aquest motiu es va establir mecanismes de recarrega artificial en el meandre de Ca Albareda mitjançant basses de recarrega.

El 3 de juny de 2002 se va signar un conveni marc de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comunitat. La Comunitat d’Usuaris de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca col•labora anualment amb la Fundació del Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània (FCIHS).

La Cubeta de Sant Andreu de la Barca té unes extraccions actuals de 6 hm3/any (inicis de l'any 2003) i se'n beneficien uns 20 usuaris entre usos agrícoles, industrials i abastament a les poblacions de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca.

Aquest aqüífer històricament ha servit per abastar d'aigua potable als municipis de Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal i per a ús industrial. En el cas de Sant Andreu de la Barca els pous municipals tenien capacitat per subministrar 224 litres per segon. Aquests pous, fins l'any 1993, eren els que subministraven aigua potable a la població. Aquell any es varen extreure 1.700.000 metres cúbics.

En els darrers anys les municipis varen anar deixant d’explotar l’aqüífer per l'abastiment d'aigua potable, passant l’ús industrial a esdevenir l’activitat més important (75% de l’extracció).
 
L’any 2003 la CUACSA va inventariar els seus aprofitaments en el marc d’un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua assolint fins a un centenar d’aprofitaments existents.

Aprofitaments de la Cubeta de Sant Andreu
Aprofitaments de la Cubeta de Sant Andreu

A la Cubeta de Sant Andreu només existeix una petita captació d’aigua superficial per a ús industrial de 0.6 hm3/any activa. A finals dels anys 90 fou clausurada la derivació del Canal Sedó que derivava fins a 9 metres cúbics per segon del riu per a ús industrial. Cal esmentar també que la presa del Canal Sedó, des de 1985, derivava aigua per a la recàrrega d’aqüífers a través d’una conducció fins a unes basses. Aquestes foren destruïdes per unes riuades l’any 1998.

Utilització de l'aigua dels pous de la Cubeta de Sant Andreu
Des de fa alguns anys i de manera progressiva, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anat creant una xarxa d'aigua independent de la xarxa d'abastament general, que amb l'aigua del pous municipals de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca, servei per regar i subministrar aigua per certes operacions a la zona de la façana dle riu i els parcs situats en aquesta zona: Rotondes d'entrada des de l'Autovia del Llobregat i parc de La Solana.

Aquesta aigua, no tractada i no potable, és la que es fa servir per recarregar el sistema de circuït tancat de la font monumental. 

Cal dir que aquesta aigua, afegint-hi el cost de l'extracció, és d'un cost molt més baix del que es rep a les cases.

Segons els estudiosos aquest aqüifer de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca té el següent comportament i utilització:

 

Recàrrega anual
(Hm3/any)

Descàrrega anual
(Hm3/any)
Recurs anual renovable
(Hm3/any)
Extraccions estimades
(Hm3/any)
Dades
Cubeta de Sant Andreu de la Barca 9,9 0,9 9 9,2

PHPO
(Any 1985)

  12,3 2,5 9,8 10 CIHS
(Any 1994)
  7,4 1,2 6,2 6 CIHS
(Any 2001)

 Versió per a imprimirImprimir