Situació de Sant Andreu de la Barca dins d'un esquema de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018