Vista aèria de la conurbanització de Barcelona amb indicació de la situació de Sant Andreu de la Barca
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2010