Acord entre l'Ajuntament i la Generalitat per a la construcció d'un nou ambulatori
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018