Tractament fitosanitari per al control de plagues a l'arbrat i vegetació dels espais verds
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018