La participació a les 18 hores és del 65,12%
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018