La participació a les 14 hores és del 44,96%
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018