Tractament fitosanitari per evitar i acabar amb les plagues
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2010