Fernando Yécora Santiago

Regidor d'Ensenyament


Fernando Yécora Santiago


Dades de contacte

Més informació

Biografia

Nascut a Barcelona l'any 1991, va arribar a Sant Andreu de la Barca l'any 2002.


Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona. També ha realitzat un Màster d'Anàlisi Polític i Assessoria Institucional a la mateixa universitat.

Trajectòria professional

Ha treballat en diverses empreses d'estudis de mercat i d'opinió.


Interessat en el món local, ha treballat a una fundació d'estudis de govern local i a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en les àrees d'habitatge i transparència.

Retribucions

Sense dedicació:


  • Per assistència a les Juntes de Govern: 400€ bruts / sessió

  • Per assistència a la Junta de Portaveus: 250€ bruts / sessió

  • Per assistència a les Comissions Informatives: 250€ bruts / sessió

  • Per assistència al Ple: 150€ bruts / sessió


Les assistències per ser retribuides s'ha d'assistir i les cobren els regidors/res que no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial.

Xarxes Socials

Twitter: https://twitter.com/fernandoycora