Montserrat Tobella Canals

Regidora d'Hisenda i Gestió Tributària i Salut Pública

Biografia

Diplomada en Sanitat, any 2008.


Titulació superior en Riscos Laborals en les especialitats d'Ergonomia i Psicologia, Seguretat i Higiene, any 2001.

Trajectòria professional

Infermeria hospitalària, Salut Pública i Àrees bàsiques de Salut.

Retribucions

Sou de 56.000€ bruts anuals.

Xarxes Socials

Actualment no disposa de xarxes socials.