SAB URBÀ

L'empresa municipal SAB-URBÀ, SL

L'empresa

En la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, l'Ajuntament té potestats reglamentàries i d'autoorganització en l'àmbit de les seves competències.

En els darrers anys diferents ajuntaments han anat creant empreses municipals per millorar la seva efectivitat, construir equipaments i gestionar certs serveis. Les corporacions locals han constituït organismes autònoms municipals i en societats municipals de capital públic. Aquests ents estan dotats dels estatuts corresponents i tenen personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins.

 

SAB-URBÀ, SL, en aquesta sentit, nascuda inicialment i primordialment per realitzar certes actuacions urbanístiques, té també la possibilitat de gestionar serveis que li delega específicament el Consell Plenari.

 

Actualment l'empresa municipal gestiona el següents serveis municipals:

 

 • Esports
  • Gestió de l'esports local: Servei de les instal·lacions Esportives Municipals, activitats esportives puntuals i suport a es entitats locals en l'àmbit de l'esport,
 • Cultura:
  • Escola de Música i Dansa.
 • Gent Gran:
  • Gimnàstica al Casal.
 • Joventut:
  • Aules d’estudi. 
  • Suport logístic cap d’any i carnestoltes.
 • Noves tecnologies:Casal tecnològic a l'estiu.
 • Salut pública:
  • Cicle de Passejades
  • Vine a jugar amb nosaltres
  • Pràctica la salut.
 • Serveis socials:
  • Transport adaptat.
  • Natació adaptada.
  • Pisos IMPSOL.
  • Centre Obert.
 • Urbanisme:
  • Aparcament.
  • Parc solar ftovoltàic

Consell d'administració de l'empresa mercantil SAB-URBÀ, SL

Els components són:

 

 President

M. Enric Llorca Ibañez

 

Vicepresident

Lluís Oulego Moral

 

Vocals

Montserrat Tobella Canals

Ana Maria Alba Aguilera     

Saray Cantero Garcia

Marc Giribet Guevara

Mariano Nieto Orgaz

Tomàs Godino Villar

Josep Ortuño i Reverter

Ildefonso Marin Garcia

 

Secretària i vocal

Begoña Gil Hernandez