TRÀMITS

 Comunicació de crema (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdós inclosos)

Comunicació per fer foc durant el periòde en que no estigui prohibit (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdòs inclosos)

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març (ambdòs inclosos), s'ha de sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a comunicació de crema. 

El formulari de sol·licitud cal  adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer la crema . 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

S'ha de omplir la comunicació crema i cal adjuntar a l'instància genèrica. 

Per Internet

Sol·licitud on-line instància genèrica

Quan es pot sol·licitar?

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març (ambdòs inclosos).


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud i adjuntar a la instància genèrica. 
cal aportar la fotocòpia del DNI, juntament amb el núm. de telèfon i les dades per als quals es comunica la crema.


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_28_12_18_57_Instància.pdf

2019_08_21_12_33_27_m0276-do4_2019 comunicació.doc

NORMATIVA


DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
RESOLUCIÓ AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 6066 publicat el 14/02/2012 ) 
ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 3829 publicat el 24/02/2003 )


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

Immediat.