TRÀMITS

Cercador de tràmits

Tràmit per internet

Tràmit presencial amb Cita Prèvia

Resultat de la cerca Resultat de la cerca Internet Presencial
Prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament de subministrament de serveis de l'habitatge (electricitat, gas i aigua)
Informe per evitar talls/interrupcions dels subministraments bàsics de serveis per situació de risc d’exclusió residencial
Informe dels Serveis Socials municipals per tramitar el bo social elèctric
Transport adaptat a la demanda (per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda)
Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Subvencions d'activitats, projectes i serveis en l'àmbit dels Serveis Socials
Subvenció línia 8 per al suport d'activitats de centres educatius amb SIEI per al curs escolar 2021-2022
Subvencions línies 5 i 6 per activitats d'estiu i suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)
Subvenció línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2021-2022
Subvencions línies 2 i 3 per activitats extraescolars o sortides escolars curriculars d'infants (P3 a 4rt ESO) per al curs 2021-2022
Subvencions per al consum de l'aigua de la gent gran
Servei d'Atenció Social Primària
Ajuts de l'IBI per a famílies monoparentals, unitats familiars on convisqui una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i famílies nombroses en règim de lloguer
Centre de Distribució d'Aliments
Atenció psicològica per dones
Assessoria jurídica per a dones
Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark
Punt d'Informació de salut mental
Servei de Teleassistència
Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda
Préstec temporal d’aparells tècnics (cadires de rodes, caminadors)
Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de suport a les famílies respir ingrés temporal residència Vitalia
Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)
Servei d'orientació jurídica a la ciutadania

  ATENCIÓ: SI El SEU TRÀMIT NO ÉS AL LLISTAT DE CITA PRÈVIA TRUQUI AL TELÈFON GRATUÏT:

900 15 19 76

Cal recordar que a l'atenció presencial es tractarà ÚNICAMENT UN SOL TRÀMIT, seleccionat prèviament a l'apartat "Sol·liciteu cita prèvia".