RECURS

Com accedir a la Carpeta Ciutadana

Per a accedir-hi, cal identificar-se amb un servei d'identificació digital reconegut (idCAT mòbil, Certificat digital, Cl@ve...)
  Dijous 05 de maig del 2022

A la Carpeta Ciutadana es poden consultar les sol·licituds que es fan (a "LES MEVES ENTRADES"), les notificacions o comunicacions que fa l'Ajuntament ("LES MEVES SORTIDES")... i fins i tot, si s'està empadronat actualment a Sant Andreu de la Barca, es pot descarregar el Volant d'Empadronament i el Volant històric (a "DOCUMENTS PADRÓ").

IMPORTANT: Accedir-hi des d'un ordinador, ja que permet la visualització completa en pantalla.

Per fer-ho cal:

1- Anar a la web municipal (https://sabarca.cat/), a l'apartat "Oficina Virtual" i seleccionar l'opció "Carpeta Ciutadana".

2- Identificar-se amb un servei d'identificació digital reconegut (idCAT mòbil, Certificat digital, Cl@ve...).

4- Clicar o prémer la subcarpeta a la qual es vol accedir ("LES MEVES ENTRADES", "LES MEVES SORTIDES"...), per tal de consultar els arxius disponibles.

5- Tancar sessió clicant o prement la "X" al costat del nom.

 

Per a més informació sobre com descarregar-se el Volant d'empadronament, fer clic o prémer aquí