Formació i Ocupació

Club de feina

Les persones que ja són usuàries del Servei Local d'Ocupació disposen d'aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris i el suport d'una tècnica d'orientació per a la recerca activa d'ocupació. Disposen d'una Aula Oberta d'Internet, on poden fer servir ordinadors per a la mateixa finalitat.

El Club de la Feina i l'Aula Oberta d'Internet funcionen els dilluns de 9.30 h. a 11.30h. amb cita prèvia.

Places limitades, demanda concreta i cita prèvia per telèfon (93 635 64 00 – Ext. 700 Escoles Velles) o a través de mail (escolesvelles@sabarca.cat).

Recurs eina Symbaloo https://www.symbaloo.com/mix/escolesvelles.  És una eina que recull diferents recursos interessants per a persones que estan en recerca de feina i/o formació.

Si vol rebre informació, fer consultes o rebre orientació enviï un correu electrònic a l'adreça electrònica:  escolesvelles@sabarca.cat

Formació

 

PFI (Programa de Formació i Inserció)

A l’enllaç del PFI (en tràmits) https://sabarca.cat/tramits/105,  modificar text:

Descripció:

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies professionals.

Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic.

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Amb els PFI, d'una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Tramitació:

 • Qui pot sol·licitar el canvi?:

Joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria.

 • Com es tramita?

Es pot demanar informació mitjançant el correu electrònic escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93 635 64 07.

 • Quan es pot sol·licitar?

Quan surt la convocatòria.

Formes de tramitació:

 • Presencialment

Al correu electrònic escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93 635 64 07.

 

Formació ocupacional

Accions de formació adreçades, preferentment, a persones treballadores en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

 

Es realitzen formacions en col·laboració amb diferents organismes. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; Diputació de Barcelona, AEBALL, PIMEC i altres.

Tramitació:

 • Qui pot sol·licitar el tràmit?

Consultar els requisits en la convocatòria de cada formació.

 • Com es tramita?:

Enviar correu electrònic a escolesvelles@sabarca.cat sol·licitant com inscriure’s.

 • Quan es pot sol·licitar?

Cal consultar-ho a escolesvelles@sabarca.cat.

 

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ACTIC

L’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca és un centre col·laborador reconegut per la Generalitat de Catalunya, on les persones interessades poden avaluar-se.

Les persones que estiguin en situació d’atur es poden avaluar de manera gratuïta.

Informació, inscripció a la prova i calendari: acticweb.gencat.cat 

Qualsevol dubte o pregunta, podeu enviar un correu electrònic a escolesvelles@sabarca.cat o trucar al telèfon 93 635 64 07.

 

Habilitats personals:

Es realitzen formacions que tenen per objectiu la millora de l’autoconeixement i de les competències de les persones per a una millora en la seva ocupabilitat i formació (Coaching, PNL...)

Més informació: enviar un correu electrònic a escolesvelles@sabarca.cat

 

Formació continua:

Col·laboració amb entitats per a la formació de persones treballadores en actiu (AEBALL...).

 

MÉS INFORMACIO A escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93 635 64 07

DELS ENLLAÇOS DE SOTA “A UN CLICK”, TREURE L’ENLLAÇ DE “Accions formatives Fem Xarxa, Fem empresa”

 

Mes informació a escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93.635.64.00 (ext. 700)

Borsa de treball

Des del Servei Local d’Ocupació gestionem la borsa de treball Xaloc (Diputació de Barcelona). Gestionem ofertes del territori, en xarxa amb altres municipis adscrits a la Xarxa Xaloc i realitzem l’intermediació laboral entre empreses i persones candidates.

 • Si ets un ciutadà/ana (empadronat/da a Sant Andreu de la Barca) i estas en recerca de feina (en situació d’ atur o cercant una millora de feina) i vols accedir a ofertes de la web Xaloc o rebre orientació laboral/formativa, pots sol·licitar l’alta a la Borsa de treball a través d’aquest

Un cop contactis, facilitarem dia i hora per una sessió informativa i posteriorment una entrevista individual.

La documentació que s’ha d’aportar a l’entrevista ocupacional (no és necessari aportar-la a la sessió d’acollida) és:

 • DNI
 • Diplomes, títols, certificats d’assistència d’estudis reglats i no reglats
  • Carnets professionals
  • DARDO (si se’n disposa)
  • Currículum Vitae
  • Imprescindible: Informe vida laboral. Com obtenir-ho? Clica aquí

 Podeu consultar les ofertes vigents a la web Xaloc.

 

 • Si ets una empresa que cerca cobrir llocs de treball, pots contactar-nos per publicar una oferta. Més informació en aquest enllaç.

 

Tant si ets ciutadà/ana o empresa, també pots contactar amb nosaltres a través del correu escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93 635 64 07.

 

 

Carta de serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat

L’abast del nostre sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) comprèn:

 • Gestió i implantació de cursos de formació ocupacional i reciclatge
 • Unitat d'ocupació i inserció
 • Servei d'autoocupació

 

La nostra política de qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), certificat d’acord amb la normativa de qualitat ISO 9001:2015, és l’eina que, integrada en les nostres tasques diàries, ens permet assolir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres persones i empreses usuàries i de totes les parts interessades (ciutadania, empreses, entitats, altres administracions...)

El SGQ ens permet analitzar el context de l’organització i definir i gestionar els riscos i les oportunitats de l’entorn per assegurar una millora contínua, en la prestació dels nostres serveis. Per treballar en aquesta línia marquem anualment uns objectius periòdics mesurables, amb indicadors que es revisen anualment i procediments que es modifiquen d’acord als canvis produïts en l’entorn o a les necessitats de les persones usuàries.

Els recursos humans que conformen el nostre equip tècnic i administratiu es caracteritza per la implicació i el compromís, que esdevenen claus per al bon funcionament del sistema. La direcció vetlla pel compliment de la política de qualitat, posant a l’abast de l’equip la formació i la informació necessàries, i establint directrius que permeten orientar i prestar els nostres serveis amb el valor afegit de la millora contínua.

 

Els nostres compromisos amb les persones i empreses usuàries són:

Compromisos Generals

Treballem amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la competitivitat dels/de les nostres usuaris/àries, amb una àmplia visió de servei a la ciutadania, com a servei públic que som, i amb una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem.

Les nostres línies estratègiques d’actuació són:

 1. Millora del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, per assolir l’excel·lència en els serveis d’acord a la nostra política de qualitat. 
 2. Millora de la informació sobre els serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i de Promoció de la Ciutat, i dels serveis mateixos, a les empreses del municipi .
 3. Millora dels serveis a les persones usuàries.

Els nostres compromisos respecte als diferents serveis es detallen a continuació:

 

Els nostres serveis d’orientació laboral:

Gestió de la demanda i de l’oferta:

 • Orientació a les persones que cerquen feina (ocupades i no ocupades)
 • Intermediació laboral
 • Gestió d’ofertes laborals d’empreses que volen cobrir llocs de treball.

Mou-te per l’ocupació

Sessions de sensibilització en ocupació i autoocupació impartides als instituts d’educació secundària del municipi adreçades als 3r i 4rt d’ESO; PFI i CFGM.

Club de la feina

Espai dotat de recursos tècnics i materials a disposició de les persones usuàries que necessiten fer una recerca activa de feina.

 

Els nostres serveis de formació:

Formació ocupacional

Accions de formació adreçades, preferentment, a persones treballadores en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

Formació especialitzada

Oferim formació en diverses competències i àmbits per a la millora de l’ocupabilitat (Actic, Internet, Idiomes, competències transversals, coaching...)

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu.

 

Els nostres serveis d’empresa i comerç - 1

Acompanyament a emprenedor@s

 • Orientem, informem, assessorem i acompanyem a persones emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial.
 • Derivem a serveis especialitzats per a la consolidació i creixement empresarial.

Jornades, seminaris, cursos...

 • Impartició de jornades, seminaris, cursos i tallers adreçats a millorar les competències i habilitats de les persones emprenedores, els comerços i les empreses.

Comerç

Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

Indústria

Fem prospecció i contacte directe amb les empreses per atendre les necessitats del sector i afavorir el desenvolupament industrial, alhora que facilitem l’accés a programes de consolidació i creixement empresarial

Mercat no sedentari

Gestió del mercat de venda no sedentari del municipi

Turisme

Promoció de la localitat i de la comarca del Baix Llobregat com destins turístics, i de les empreses locals relacionades amb el sector.

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat.

Regidoria d’Activitat Econòmica i Turisme.

Regidoria de Comerç i Indústria

Regidora de Formació i Ocupació.

La nostra missió és el desenvolupament econòmic local, estimulant la creació d’ocupació i augmentant la competitivitat del teixit industrial i comercial.

Els objectius generals de les Regidories / Àrea  són:

- Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i de les nostres usuàries.

- Oferir un servei més eficaç

- Utilitzar els nostres recursos de forma racional i eficient

Els serveis de l’Àrea estan estructurats en dos àmbits d’actuació generals, les funcions bàsiques dels quals són:

 • L’orientació i inserció laboral i la formació ocupacional i contínua.
 • L’atenció i acompanyament a les persones emprenedores, el suport a la consolidació d’empreses i el desenvolupament del teixit comercial, industrial i turístic de la ciutat.

 

On som i com contactar

La seu de les regidories es troba a l'edifici conegut com Escoles Velles, a la carretera de Barcelona, 1 (08740 Sant Andreu de la Barca).

 93 635 64 07

escolesvelles@sabarca.cat

facebook.com/EscolesVellesSAB

Borsa de treball: Plans d’ocupació

Els plans locals d'ocupació estan adreçats a oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur mitjançant la creació directa de llocs de treball, a través de diferents fonts de finançaments: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Fons Social Europeu.

 

L'objectiu d'aquests plans és fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones, així com promoure la contractació de persones en situació d'atur i que pertanyin a col·lectius vulnerables i/o risc d'exclusió social.

 

Aquests programes, en alguns casos, combinen formació orientada a la millora competencial i capacitació professional amb la realització d'una tasca laboral d’interès social pel municipi, en el marc d'un contracte laboral.

 

Segons el programa,tenen prioritat per accedir-hi les persones en situació d'atur i cada convocatòria especifica prioritats en funció de la definició del programa que l’emmarca.

CONSELLS PER FER UN BON CURRICULUM VITAE

Descripció d´una sèrie de consell per fer una bon curriculumm vitae per presentar a ofertes d´ocupació

Descarregar: CONSELLS PER FER UN BON CURRICULUM VITAE

ACTIVITATS DE FORMACIÓ ON LINE PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETÈNCIES

 

 Sèrie dactivitats de formació online per la recerca de feina i millora de competències.

Descarregar: ACTIVITATS DE FORMACIÓ ON LINE PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETÈNCIES

Foto edifici de l'equipament: Escoles Velles

Escoles Velles


Carretera de Barcelona, 1
EscolesVelles@sabarca.cat
936 356 407
Dilluns a divendres 09:00-14:00 h.
Ubicació
Pàgina web