Vull publicar una oferta de feina

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Des de la Regidoria de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es gestiona la borsa de treball de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc), impulsada per la Diputació de Barcelona.

 

El Servei Local d’Ocupació de Sant Andreu de la Barca ofereix un servei d’intermediació entre les persones demandants d’ocupació i les empreses amb necessitats de contractar personal. Gestiona les ofertes de feina presentades per les empreses en cas que el centre de treball estigui ubicat en aquest municipi i el contracte que s’ofereixi tingui una durada mínima d’1 mes.

 

Aquest Servei s’encarrega de realitzar les següents tasques:

 

  • Filtrar les candidatures de les persones interessades en una oferta de feina, d’acord amb el perfil sol·licitat i els requisits establerts per l’empresa.
  • Comunicar a l’empresa les dades d’aquestes persones perquè aquella pugui valorar les candidatures i, si així ho considera, citar-les pel procés de selecció corresponent.

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Empreses de Sant Andreu de la Barca o amb centre/lloc de treball ubicat al municipi. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Per sol·licitar informació o resoldre dubtes relacionats amb aquest tràmit, les empreses interessades poden contactar amb el Servei Local d’Ocupació (borsa de treball), a través d’alguna d’aquestes vies:

 

  • Trucant al telèfon 936356407.

Per presentar la seva oferta de treball, les empreses interessades poden emplenar i signar el “Formulari de presentació oferta de treball”, que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit, i trametre’l directament al Servei Local d’Ocupació, al correu electrònic escolesvelles@sabarca.cat.       

    


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de FORMULARI DE PRESENTACIÓ OFERTA DE TREBALL.


202402280909_BOPB 30-12-15_Protocol adhesió Xarxa XALOC.pdf

202402291043_Formulari de presentació oferta de treball.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució. El Servei Local d’Ocupació de Sant Andreu de la Barca publica l’oferta de treball presentada per l’empresa a la plataforma telemàtica Xaloc, filtra les candidatures de les persones interessades i ho comunica a l’empresa.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xarxa XALOC) publicat al BOPB de 30 de desembre de 2015.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de FORMULARI DE PRESENTACIÓ OFERTA DE TREBALL.


DOCUMENTS ADJUNTS


202402280909_BOPB 30-12-15_Protocol adhesió Xarxa XALOC.pdf

202402291043_Formulari de presentació oferta de treball.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.