TRÀMITS

 Convocatòria de les subvencions de material escolar per al curs 2020-2021

Ajut econòmic de fins a 75 euros per nen o nena escolaritzats a centres escolars públics de Sant Andreu de la Barca per la compra de material del curs escolar 2020-2021 pels cursos d'educació infantil, educació primària o secundària obligatòria.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

pares, mares o tutors legals dels infants

Com es fa?

El tràmit telemàtic es pot fer des del web de l’Ajuntament. Cal omplir el formulari específic de sol·licitud, juntament amb l'autorització per la consulta de dades de cada embre de la unitat familiar  i adjuntar  les factures originals abonades del material escolar o el justificant del centre escolar, així com  els rebuts de lloguer o hipoteca, si s’escau.

Quan es pot sol·licitar?

27 de juliol al 10 de setembre de 2020


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge   de la unitat familiar, si s’escau.
  • Factura detallada de la compra del material escolar i/o llibres a nom del sol·licitant o de l’alumne/a o alumnes, i/o en cas d’haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre.
  • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom del sol·licitant, si s’opta perquè l’Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:    - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.;    - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.
  • Autorització de tots els membres de la unitat familiar que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.


DOCUMENTS ADJUNTS


202007291256_SOLLICITUD AJUT MATERIAL ESCOLAR.pdf

202007291256_AUTORITZACIÓ CONSULTA BEQUES MATERIAL ESCOLAR cat.pdf

NORMATIVA


Bases de les subvencions destinades a l’adquisició de material escolar dels alumnes escolaritzats a centres finançats amb fons públics de Sant Andreu de la Barca aporvades pel Ple de l'Ajunatment el 25 de maig de 2017

 

Convocatoria de les subvencins aprovada per la Junta de Govern Local el  7 de juliol de 2020.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

0


Terminis

10 de setembre de 2020