TRÀMITS

 Beques menjador escolar curs 20-21

Subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de Sant Andreu de la Barca, sufragats amb els fons públics, que disposin de servei de menjador escolar.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

els pares, mares o representants legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat, sempre que els alumnes matriculats

Com es fa?

La sol·licitud de subvenció s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament, i es podrà presentar presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament a la plaça de l’Ajuntament, 1 de Sant Andreu de la Barca o es podrà complimentar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica de ’Ajuntament a l’adreça https://www.seu-e.cat/web/santandreudelabarca/

Un cop complimentada la sol·licitud per via telemàtica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant una instància genèrica telemàtica, amb la documentació que li sigui requerida per les bases de la convocatòria, escanejada en format pdf.

Quan es pot sol·licitar?

27 de juliol


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


La sol·licitud de subvenció s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament, i es podrà presentar presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament a la plaça de l’Ajuntament, 1 de Sant Andreu de la Barca o es podrà complimentar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica de ’Ajuntament a l’adreça https://www.seu-e.cat/web/santandreudelabarca/

Un cop complimentada la sol·licitud per via telemàtica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant una instància genèrica telemàtica, amb la documentació  escanejada en format pdf consistent en l'autorització per la consulta de dades.


DOCUMENTS ADJUNTS


202009101031_INSTÀNCIA ajut menjador escolar 20-21 CATALÀ.pdf

202009101032_INSTÀNCIA ajut menjador escolar 20-21 CASTELLÀ.pdf

202009101032_Consentiment consulta dades Beca Menjador 20-21.pdf

202009101032_Compactació beca menjador 2020-21.pdf

202009101334_Infografia Beques menjador escolar PER INTERNET.pdf

202009101334_Infografía beques menjador escolar PRESENCIALMENT.pdf

NORMATIVA


El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en sessió de data 29 de juny de 2017, aprovà la normativa reguladora de les bases de les subvencions individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segons cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics

Junta de Gobierno Local, en sesió 7 de juliol de 2020  aprovà la convocatòria de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de Sant Andreu de la Barca, sufragats amb els fons públics, que disposin de servei de menjador escolar.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

0


Terminis

regidoria de serveis socials