TRÀMITS

 Denúncia per presumpte incompliment de la disciplina ambiental

DESCRIPCIÓ


Incidències que poden suposar un incumpliment de la legislació ambiental i que poden afectar el medi i/o la salut de les persones.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

 

Per Internet

Sol·licitud on-line instància genèrica

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instancia genèrica, si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud on-line.


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Màxim sis mesos.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


No hi ha normativa específica relacionada amb aquest tràmit.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instancia genèrica, si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud on-line.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf