TRÀMITS

 Queixa per soroll d' infraestructures

DESCRIPCIÓ


Queixa per soroll d' infraestructures.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

 

Per Internet

Sol·licitud on-line instància genèrica


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instància genèrica. 
Si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud online.


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Màxim 3 mesos.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions publicada en el BOP núm. 89 Annex I, de 14 d'abril de 2006.

Aprovció del Reglament de la Llei 16/2002

Adaptació dels annexos de la Llei 16/2002

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instància genèrica. 
Si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud online.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf