Inscripció al Registre municipal de Testaments Vitals

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


El Registre Municipal de Testaments Vitals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca possibilita que els ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, amb capacitat suficient, manifestin lliurement per escrit i dipositin tots els documents, voluntats i disposicions que considerin que s'han de tenir en compte a la fase final de la vida de l'atorgant. També es poden inscriure voluntats respecte a la donació d'òrgans, el destí d'aquests i la voluntat de ser incinerat o inhumat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona major d'edat, empadronada a Sant Andreu de la Barca i que tingui capacitat jurídica i d'obrar.

Com es tramita?

 Presencialment

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 4a planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 00

Aquest tràmit cal fer-lo personalment, però es pot sol·licitar i acordar una data per realitzar el tràmit per correu o per Internet.

L'atorgant ha d'aportar tres testimonis majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, dels quals, dos com a mínim, no hauran de tenir relació de parents fins el segon grau, ni estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per fer el tràmit cal presentar-se amb:

- Un representant.
- Tres testimonis.
- Presentar un document amb el testament vital.
- Instància de sol·licitud

 


Instància genèrica català.pdf

2018_08_27_08_44_00_Ordenança Registre Municipal de Testaments Vitals.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

15 dies.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 197, pàg 49: Ordenança del Registre Municipal de Testaments Vitals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat "Ordenances reguladores i reglaments" del Portal de Transparència podeu trobar aquesta ordenança municipal.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per fer el tràmit cal presentar-se amb:

- Un representant.
- Tres testimonis.
- Presentar un document amb el testament vital.
- Instància de sol·licitud

 


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf

2018_08_27_08_44_00_Ordenança Registre Municipal de Testaments Vitals.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.