TRÀMITS

 Volant d'empadronament municipal

DESCRIPCIÓ


Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró municipal d'habitants.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

 

Carpeta Ciutadana

Accedint per internet amb certificat IDCAT o IDCAT Mòbil a la Carpeta Ciutadana: clica per accedir.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En cas de sol·licitar-lo presencialment, cal aportar el DNI o la targeta de residència.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Immediat.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

 

Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En cas de sol·licitar-lo presencialment, cal aportar el DNI o la targeta de residència.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.