TRÀMITS

 Queixes per alguna actuació d'un empleat municipal

DESCRIPCIÓ


Aquesta instància us permet de presentar alguna queixa o comentari sobre la manera d'actuar o de respondre els empleats municipals en l'exercici de les seves funcions.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores
Telèfon: 93 635 64 00


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Instància genèrica degudament complimentada.


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Màxim tres mesos.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


No hi ha normativa relacionada.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Instància genèrica degudament complimentada.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf