TRÀMITS

 Llicència per la tinença d'animals de raça potencialment perillosa

DESCRIPCIÓ


És una llicència municipal obligatòria per tot propietari d'un gos de raça potencialment perillosa.

 

La legislació catalana estableix un llistat de races potencialment perilloses. Aquests gossos, per llei, quan surten al carrer han d'anar lligats i amb morrió; a més, han de tenir contractada una assegurança civil subsidiària.

 

Entre les races considerades perilloses hi ha el pit bull, el staffordshire bull terrier, l'american staffordshire terrier, el rottweiler, el dogo argentí, la fila brasileiro, la tosa inu, l'akita inu i els seus creuaments. 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Tot propietari major de 18 anys resident a Sant Andreu de la Barca d'un gos de raça potencialment perillosa.

Com es fa?

PRESENCIALMENT

 

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 2a planta

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Telèfon: 93 635 64 02


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Fotocòpia de la cartilla sanitària del gos amb el número de xip.
 • Fotocòpia del DNI del propietari de l'animal.
 • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253€).
 • Número de la placa del cens municipal amb què està inscrit el gos.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Rebut del pagament de la taxa: 20 euros. 


2018_08_29_10_15_24_Ordenança tinència animals.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

Un mes.


Preu

La taxa de la llicència.


NORMATIVA


Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

 

Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Fotocòpia de la cartilla sanitària del gos amb el número de xip.
 • Fotocòpia del DNI del propietari de l'animal.
 • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253€).
 • Número de la placa del cens municipal amb què està inscrit el gos.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Rebut del pagament de la taxa: 20 euros. 


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_10_15_24_Ordenança tinència animals.pdf