Programa d'oci actiu: Vols jugar amb nosaltres?

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest programa, que s'adreça als nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, consisteix en sessions d'una hora de jocs tradicionals, totalment gratuïtes, que es realitzaran de dilluns a divendres(de 16:45h a 17:45h) durant el curs escolar. Aquestes sessions estaran dirigides per un monitor de lleure en els espais que s'especifiquen en el document de "Normes de funcionament del programa". 

Per a que qualsevol nen/a de Sant Andreu de la Barca pugui participar en l' activitat caldrà que presenti el primer dia al monitor la fitxa d'inscripció i l'autorització degudament complimentats, i el carnet específic de l'activitat que, una vegada inscrit, el nen/a haurà de portar cada dia . Aquests documents tindran validesa durant els cursos de primària i no caldrà renovar-los cada any.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Pares/mares, tutors/es de nens i nens de Sant Andreu de la Barca d'entre 6 i 12 anys.

Com es tramita?

--


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot el curs escolar.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Fitxa d'inscripció i autorització.
Carnet específic de l'activitat (es pot demanar al Dpt. de Salut Pública de l'ajuntament, i/o al monitor responsable).


202210200852_annex-1.-normes-de-funcionament.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


No hi ha normativa relacionada.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Fitxa d'inscripció i autorització.
Carnet específic de l'activitat (es pot demanar al Dpt. de Salut Pública de l'ajuntament, i/o al monitor responsable).


DOCUMENTS ADJUNTS


202210200852_annex-1.-normes-de-funcionament.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.