TRÀMITS

 Instància genèrica

Per dirigir-se a l'administració municipal s'utilitza molt freqüentment la instància, una sol·licitud escrita a una autoritat o a un superior, segons la definició del diccionari. 

La instància és un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió i molt freqüentment, cal acompanyar-la de documentació. 

La instància, al presentar-la, un cop validada i amb tots els requisits necessaris en cada cas, cal que sigui registrada. 

Presentar una instància no significa, però, iniciar cap tràmit en els casos que es requereix informació addicional o pagar taxes pel tràmit en concret, ja que només es tindrà en compte si s'adjunta tota la documentació requerida i s'han pagat les taxes que, de vegades, cal satisfer.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 00

 

Per Internet

Instància genèrica on-line

 

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Registre general

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En el cas de presentar-la presencialment cal emplenar i imprimir el document "Instància genèrica" que trobareu a la columna de la dreta. 

En el cas de voler presentar-la per Internet cal emplenar i enviar la sol·licitud on-line que trobareu clicant en l'apartat corresponent. A més podeu adjuntar-hi, en format electrònic, tots aquells documents que cregueu necessaris. 


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_11_31_44_Instància.pdf

NORMATIVA


--


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

Màxim tres mesos