TRÀMITS

 Línia telefònica gratuïta 900 15 19 76 de queixes i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida de l’entorn

DESCRIPCIÓ


És un servei telefònic gratuït a través del qual el ciutadà pot fer arribar a l’Ajuntament les seves queixes, inquietuds i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida en el municipi. 
Les prioritats d’aquest servei són la via pública, els parcs, els jardins, els edificis públics, i qualsevol cosa que pugui millorar la qualitat de vida de Sant Andreu i dels serveis que l’Ajuntament dóna als ciutadans.

Les incidències o suggeriments poden ser sobre: 
1. Neteja de vies públiques. 
2. Neteja i condicionament de parcs i jardins. 
3. Neteja d’edificis públics. 
4. Obres a vies públiques. 
5. Obres a edificis públics. 
6. Obres a escoles públiques. 
7. Obres a instal·lacions esportives. 
8. Senyalització vial i urbana. 
9. Enllumenat públic. 
10. Recollida de mobiliari. 
11. Comunicacions o suggeriments de ciutadans en general. 
En general, qualsevol element que afecti a la via pública, el carrer o a temes que siguin competència dels serveis municipals.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona.

Com es fa?

Per telèfon

Número: 900 15 19 76
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 3ª planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores. 
Telèfon: 93 635 64 03


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es necessari presentar documentació.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

El temps de resolució de les indicacions depèn del seu volum, importància, etc.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


No hi ha normativa relacionada.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No es necessari presentar documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.