TRÀMITS

 Volant o certificat de convivència

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padrò muncipal d'habitants.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona empadronada al municipi.

Com es fa?

Preferentment per internet omplint el següent formulari on-line: Sol·licitud on-line volant de convivència actual.

 

IMPORTANT: Per Internet cal presentar la documentació requerida.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


La documentació necessària és:

  1. DNI de les persones que viuen en el domicili.
  2. Llibre de família, si hi ha menors.
  3. Escrit signat per totes les persones majors d'edat empadronades en el domicili autoritzant al sol·licitant la petició del certificat.


DOCUMENTS ADJUNTS


202005131714__Autorització Consulta Padro per Certificat Convivència EDITABLE.pdf

NORMATIVA


Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

 

Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

3 mesos.