Festes Locals

Calendari de les Festes Locals

Festes locals de l'any 2022

Les festes locals del municipi de Sant Andreu de la Barca per l'exercici de 2022, seran els dies :

  • 5 de setembre de 2022.
  • 30 de novembre de 2022.