Festes Locals

Calendari de les Festes Locals

Festes locals de l'any 2021

Les festes locals del municipi de Sant Andreu de la Barca per l'exercici de 2021, seran els dies :

  • 6 de setembre de 2021.
  • 30 de novembre de 2021.