Activitats i Empresa

 • Descripció

  Des del Servei d´Activitats Econòmiques  de l´Àrea de Desenvolupament Econòmic de la ciutat s´ofereien serveis adreçats a empreses i emprenedors com orientació i acompanyament amb ajuts, subvencions, tràmtis, ofertes, etc, o resoldre dubtes relaciontat amb l´activitat.

  Si necessita rebrer informacio dels nostres serveis  empleneu les dades que us demanem, si us plau. en el seguent formulari   full de sol·licitud d’informació

   

 • Som el referent de les empreses a l’Ajuntament

  Treballem pel desenvolupament industrial de la ciutat a través de:

  • Ajudem a les empreses que es volen instal·lar al nostre municipi a trobar les naus i solars disponibles.
  • Visites de benvinguda a les noves empreses que s’instal·len a l nostre municipi
  • Accions d’apropament a les empreses per donar a conèixer els serveis que oferim
  • Accions de prospecció empresarial: detecció de necessitats per desenvolupar projectes de millora
  • Acompanyament a les empreses que desitgen accedir a programes de consolidació i creixement empresarial,
  • Programació de jornades i tallers de millora de la capacitació i la gestió empresarial,
  • Ajuts i subvencions a les empreses per la contractació de persones en situació d’atur

  Comptem amb la col·laboració de Diputació de Barcelona, AMB,Consell Comarcal del Baix LLobregat, Xarxa de Municipis del Baix Llobregat Nord, PIMEC, AEBALL, i la Cambra de Comerç de Barcelona

 • Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresaria

  Has pensat a crear la teva empresa ? Tens una idea i vol valorar-ne la viabilitat ? Convertir una idea de negoci en una empresa viable és una tasca dificil i que requereix esforç, però es pot aprendre, i dur-la endavant amb més probabilitats d´èxit si es compta amb l´acompanyament de personal expert.

  L´Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol fer ccostat a tota persona que tingui una idea de negoci o bé que s´hagi plantejat alguna vegada posar un negoci, per això t´oferim l´assessorament que necessites.

  Informació i demanda de cita: escolesvelles@sabarca.cat o 93 635 64 00  ( ext 700

 • L’abast del nostre sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015

  L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) comprèn:

   

  • Unitat d'ocupació i inserció
  • Gestió i implantació de cursos de formació ocupacional i reciclatge
  • Servei d'autoocupació

  La nostra política de qualitat

  El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), certificat d’acord amb la normativa de qualitat ISO 9001:2015, és la eina que, integrada en les nostres tasques diàries, ens permet assolir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres persones i empreses usuàries i de totes les parts interessades (ciutadania, entitats...)

  El SGQ ens permet gestionar els riscos i les oportunitats per assegurar una millora contínua, amb indicadors que es revisen anualment, objectius periòdics mesurables i procediments que es modifiquen d’acord als canvis produïts en l’entorn o a les necessitats dels usuaris. Escoles Velles també està compromesa amb el compliment dels requisits que l’hi siguin aplicables (tant els legals como proporcionats pels usuaris o altres parts interessades).

  Darrera dels serveis hi ha persones, tot un cos tècnic i administratiu que conforma el nostre equip, la implicació i compromís del qual és clau per al bon funcionament del sistema. La direcció vetlla pel compliment de la política de qualitat, posant a l’abast de l’equip la formació i la informació necessàries, i establint directrius que permeten orientar i prestar els nostres serveis amb el valor afegit de la millora contínua.

  Els nostres objectius es vinculen amb els compromisos amb les persones i empreses usuàries que a continuació es mostren.

  Els nostres compromisos amb les persones i empreses usuàries

   

  Compromisos Generals

  Treballem amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la competitivitat dels nostres usuaris, amb una àmplia visió de servei al ciutadà, com a servei públic que som, i amb una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem.

  Les nostres línies estratègiques d’actuació són:

   

  1. Millora del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, per assolir l’excel·lència en els serveis d’acord a la nostra política de qualitat 
  2. Millora de la informació sobre els serveis d’Escoles Velles, i dels serveis mateixos, a les empreses del municipi 
  3. Millora dels serveis a les persones usuàries

   

  Els nostres compromisos respecte als diferents serveis es detallen a continuació.

  Els nostres serveis d’orientació laboral

  Gestió de la demanda i de l’oferta

  Orientem a les persones que cerquen feina o volem millorar la seva ocupació.

  Atenció a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball

  Mou-te per l’ocupació

  Dotem a joves de educació secundària dels coneixements i eines necessaris per orientar el seu futur professional en funció de les seves aptituds, actituds i valors.

  Club de la feina

  Disposem d’ aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d’ocupació per part dels usuaris.

  Els nostres serveis de formació

  Formació ocupacional

  Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

  Formació especialitzada

  Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, Internet, idiomes, competències transversals, ...)

  PFI (Programa de Formació i Inserció)

  Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral.

  Els nostres serveis d’empresa i comerç

  Acompanyament a emprenedor@s

  Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial

  Jornades, seminaris, cursos...

  Per dinamitzar l'esperit emprenedor i formar a les persones emprenedores i PIMEs

  Comerç

  Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

  Comerç

  Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

  Indústria

  Fem prospecció i contacte directe amb les empreses per atendre les necessitats del sector i afavorir el desenvolupament industrial, alhora que facilitem l’accés a programes de consolidació i creixement empresarial

  Mercat no sedentari

  Gestió del mercat de venda no sedentari del municipi

  Turisme

  Promoció de la localitat i de la comarca del Baix Llobregat com destins turístics, i de les empreses locals relacionades amb el sector

  Regidoria de Promoció Econòmica.  Regidoria d’Indústria i Comerç.

  Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Ciutat - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

   

  La nostra feina és la promoció econòmica local, estimulant la creació d’ocupació i augmentant la competitivitat del teixit industrial i comercial.

   

  Els objectius generals de les Regidories / Area  són:

  - Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i usuàries

  - Oferir un servei més eficaç

  - Utilitzar els nostres recursos de forma racional i eficient

   

  Els serveis de l’Àrea estan estructurats en dos àmbits, les funcions bàsiques dels quals són:

   

  Servei d’Ocupació i Formació

  - Orientació i inserció laboral: Servei local d'ocupació (borsa de treball)

  - Formació ocupacional i continua tant a demandants d’ocupació com a treballadors en actiu

  - Ocupació en obres i serveis de caràcter públic i benefici comunitari

   

  Servei de Foment d’Activitats Econòmiques

  - Desenvolupament comercial de la ciutat

  - Atenció a l’emprenedor local i Servei d’autoempresa

  - Facilitació de serveis, generals i avançats, a les empreses

   

  A més, puntualment es realitzen seminaris, jornades i altres activitats relacionades amb el món econòmic local, d’interès per treballadors, empresaris i comerciants.

   

  On som i com contactar

  La seu de les regidories es troba a l'edifici conegut com Escoles Velles, a la carretera de Barcelona, 1 (08760 Sant Andreu de la Barca).

   

  93 635 64 00

  escolesvelles@sabarca.cat

  facebook.com/EscolesVellesSAB

 • Voluntaris que salven empreses!

   

   

  L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca impulsa SOS Mentoring, un programa de voluntariat per ajudar les petites empreses a fer front a la crisi de la Covid-19.

  El nostre municipi s’enfronta a una situació d’alarma derivada de l’emergència sanitària de la COVID-19,caracteritzada per la paralització de l’activitat econòmica i per una gran incertesa respecte el futur, que posa en risc la continuïtat dels negocis de molts treballadors autònoms i microempreses i de molts llocs de treball.

   

  És per això que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s’ha sumat a SOS Mentoring, una iniciativa de la Fundació Autoocupació que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb més de 400 mentors voluntaris.

   

  SOS Mentoring és un programa de voluntariat en que persones empresàries i directives amb experiència ajuden el col·lectiu d’autònoms i les microempreses a prendre les decisions necessàries per a fer front a aquesta nova crisi, contenint el seu impacte i projectant la continuïtat de les seves activitats professionals i empresarials.

   

  Segons Yolanda Tarango, mentora d’Autoocupació guardonada l’any passat com a segona millor mentora del món per Youth Business International, “són temps per mostrar solidaritat, acompanyant les persones a donar continuïtat a les seves empreses i llocs de treball i ajudant-les a reflexionar sobre com aprofitar les noves oportunitats que vindran”.

   

  SOS Mentoring és un procés d’acompanyament personalitzat en que els/les mentors/es voluntaris/àries comparteixen el seu temps i la seva experiència amb els/les beneficiaris/àries del programa, ajudant-los a diagnosticar bé la situació dels seus negocis i a elaborar i implementar un pla d’acció per a fer front a la crisi derivada de la Covid-19.

   

  L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb la Fundació Autoocupació i la Diputació de Barcelona en la implementació de SOS Mentoring, fomentant la participació de les empreses del territori, demostrant una vegada més el seu compromís amb el suport al teixit productiu local i el manteniment de l’ocupació. Les persones interessades en participar en el programa com a beneficiàries o com a mentores voluntàries poden escriure un correu electrònic a escolesvelles@sabarca.cat o trucar al 93 635 64 07.

   

  Més informació:

  Correu: escolesvelles@sabarca.cat

  Tel: 93 635 64 07

   

 • L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat un ajut directe als establiments del sector de restauració que s'han vist afectats per la situació derivada de la pandèmia.

   

  S'atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 500 € en concepte de bestreta que será justificat amb les despeses vinculades al manteniment o reactivació de l'activitat (lloguer, subministres, hipoteques, quotes, quotes d´autònoms...)   

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS EL 7 DE MAIG DEL 2021

   

  Per a més informació i tramitació, aneu a aquest enllaç https://www.sabarca.cat/tramits/147

   

  Per més informació podeu trucar al telefon 93 635 64 07 o enviar correu electrònic a escolesvelles@sabarca.cat

 • Trobareu tota la informació necessària al següent enllaç:

  http://bit.ly/39OTOoz 

 • L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat un ajut directe a microempreses i persones treballadores autònomes per al manteniment de llocs de treball que hagin tingut que suspendre la seva activitat total o parcialment com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per ala gestió de la pandèmia ocasionada pel COVID19. Queden exclosos expressament com a beneficiaris els professionals i primes que prestin activitats de restauració amb centres de treball a Sant Andreu de la Barca.

   

  El beneficiari rep un ajut de 1.000 euros en concepte de bestreta, que haurà de justificar mantenint la mateixa plantilla a 31 de desembre que quan es va concedir l'ajut.  

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS EL 7 DE MAIG DEL 2021

   

  Per a més informació i tramitació, aneu a aquest enllaç  https://www.sabarca.cat/tramits/134

   

  Per a més informacio al telefon 93 635 64 07  o a l´adreça electrònica escolesvelles@sabarca.cat

Foto edifici de l'equipament: Escoles Velles

Escoles Velles


Carretera de Barcelona, 1
EscolesVelles@sabarca.cat
936 356 407 | Fax 938 326 997
Dilluns a divendres 09:00-14:00 h.
Ubicació
Pàgina web