Activitats i Empresa

Informació, assessorament i orientació d'ajuts, subvencions, tràmits, ofertes...

Des del Servei d'Activitats Econòmiques de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la ciutat s'ofereixen serveis adreçats a empreses i emprenedors com orientació i acompanyament amb ajuts, subvencions, tràmtis, ofertes, etc., o resoldre dubtes relacionats amb l'activitat.

Si necessita rebre informació dels nostres serveis empleneu les dades que us demanem, si us plau, en el següent formulari: Full de sol·licitud d’informació

Indústria

Som el referent de les empreses a l’Ajuntament.

Treballem pel desenvolupament industrial de la ciutat a través de:

 • Ajudem a les empreses que es volen instal·lar al nostre municipi a trobar les naus i solars disponibles.
 • Visites de benvinguda a les noves empreses que s’instal·len a l nostre municipi
 • Accions d’apropament a les empreses per donar a conèixer els serveis que oferim
 • Accions de prospecció empresarial: detecció de necessitats per desenvolupar projectes de millora
 • Acompanyament a les empreses que desitgen accedir a programes de consolidació i creixement empresarial
 • Programació de jornades i tallers de millora de la capacitació i la gestió empresarial
 • Ajuts i subvencions a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur

Comptem amb la col·laboració de Diputació de Barcelona, AMB,Consell Comarcal del Baix LLobregat, Xarxa de Municipis del Baix Llobregat Nord, PIMEC, AEBALL, i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Normativa

Al següent enllaç es pot veure la normativa: Ordenances

Acompanyament a emprenedor@s

Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial.

Has pensat a crear la teva empresa? Tens una idea i vols valorar-ne la viabilitat? Convertir una idea de negoci en una empresa viable és una tasca difícil i que requereix esforç, però es pot aprendre i dur-la endavant amb més probabilitats d'èxit si es compta amb l'acompanyament de personal expert.

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol fer costat a tota persona que tingui una idea de negoci o bé que s'hagi plantejat alguna vegada posar un negoci. Per això t'oferim l'assessorament que necessites.

El servei d'assessorament a emprenedors forma part de la Xarxa Emprèn, la xarxa d'entitats públiques i privades, promoguda per la Generalitat de Catalunya, que presta serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya i altres serveis de promoció i foment de l'emprenedoria per enfortir l'ecosistema emprenedor.

Informació i demanda de cita: escolesvelles@sabarca.cat o 93 635 64 00 (ext 700)

 Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball 

Cartera de Serveis d'Escoles Velles

L’abast del nostre sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) comprèn:

 • Unitat d'ocupació i inserció.
 • Gestió i implantació de cursos de formació ocupacional i reciclatge.
 • Servei d'autoocupació.

 

La nostra política de qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), certificat d’acord amb la normativa de qualitat ISO 9001:2015, és la eina que, integrada en les nostres tasques diàries, ens permet assolir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres persones i empreses usuàries i de totes les parts interessades (ciutadania, entitats...).

El SGQ ens permet gestionar els riscos i les oportunitats per assegurar una millora contínua, amb indicadors que es revisen anualment, objectius periòdics mesurables i procediments que es modifiquen d’acord als canvis produïts en l’entorn o a les necessitats dels usuaris. Escoles Velles també està compromesa amb el compliment dels requisits que l’hi siguin aplicables (tant els legals como proporcionats pels usuaris o altres parts interessades).

Darrere dels serveis hi ha persones, tot un cos tècnic i administratiu que conforma el nostre equip, la implicació i compromís del qual és clau per al bon funcionament del sistema. La direcció vetlla pel compliment de la política de qualitat, posant a l’abast de l’equip la formació i la informació necessàries, i establint directrius que permeten orientar i prestar els nostres serveis amb el valor afegit de la millora contínua.

Els nostres objectius es vinculen amb els compromisos amb les persones i empreses usuàries que a continuació es mostren.

 

Certificat de qualitat

Adjunt al següent PDF: Certificat de qualitat

 

Compromisos Generals

Treballem amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la competitivitat dels nostres usuaris, amb una àmplia visió de servei al ciutadà, com a servei públic que som, i amb una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem.

Les nostres línies estratègiques d’actuació són:

 1. Millora del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, per assolir l’excel·lència en els serveis d’acord a la nostra política de qualitat.
 2. Millora de la informació sobre els serveis d’Escoles Velles, i dels serveis mateixos, a les empreses del municipi.
 3. Millora dels serveis a les persones usuàries.

Els nostres compromisos respecte als diferents serveis es detallen a continuació.

 

Els nostres serveis d’orientació laboral

Gestió de la demanda i de l’oferta

Orientem a les persones que cerquen feina o volem millorar la seva ocupació.
Atenció a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball.

Mou-te per l’ocupació

Dotem a joves d'educació secundària dels coneixements i eines necessàries per orientar el seu futur professional en funció de les seves aptituds, actituds i valors.

Club de la feina

Disposem d’aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d’ocupació per part dels usuaris.

 

Els nostres serveis de formació

Formació ocupacional

Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

Formació especialitzada

Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, Internet, idiomes, competències transversals, ...)

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral.

 

Els nostres serveis d’empresa i comerç

Acompanyament a emprenedor@s

Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial.

Jornades, seminaris, cursos...

Per dinamitzar l'esperit emprenedor i formar a les persones emprenedores i PIMEs.

Comerç

Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires.

Indústria

Fem prospecció i contacte directe amb les empreses per atendre les necessitats del sector i afavorir el desenvolupament industrial, alhora que facilitem l’accés a programes de consolidació i creixement empresarial.

Mercat no sedentari

Gestió del mercat de venda no sedentari del municipi.

Turisme

Promoció de la localitat i de la comarca del Baix Llobregat com destins turístics, i de les empreses locals relacionades amb el sector.

 

Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme.

Desenvolupament Econòmic de la Ciutat - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

La nostra feina és la promoció econòmica local, estimulant la creació d’ocupació i augmentant la competitivitat del teixit industrial i comercial.

 

Els objectius generals de les Regidories/Àrea són:

- Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i usuàries

- Oferir un servei més eficaç

- Utilitzar els nostres recursos de forma racional i eficient

 

Els serveis de l’Àrea estan estructurats en dos àmbits, les funcions bàsiques dels quals són:

 

Servei d’Ocupació i Formació

- Orientació i inserció laboral: Servei local d'ocupació (borsa de treball)

- Formació ocupacional i continua tant a demandants d’ocupació com a treballadors en actiu

- Ocupació en obres i serveis de caràcter públic i benefici comunitari

 

Servei de Foment d’Activitats Econòmiques

- Desenvolupament comercial de la ciutat

- Atenció a l’emprenedor local i Servei d’autoempresa

- Facilitació de serveis, generals i avançats, a les empreses

 

A més, puntualment es realitzen seminaris, jornades i altres activitats relacionades amb el món econòmic local, d’interès per treballadors, empresaris i comerciants.

 

On som i com contactar

La seu de les regidories es troba a l'edifici conegut com Escoles Velles, a la carretera de Barcelona, 1 (08760 Sant Andreu de la Barca).

 

93 635 64 00

escolesvelles@sabarca.cat

facebook.com/EscolesVellesSAB

MENTORING

Mentoring, acompanyament empresarial
Què és el mentoring?

El Mentoring és un servei de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en col·laboració amb la Fundació Autoocupació, la Diputació de Barcelona i més de 500 persones mentores voluntàries per ajudar a les persones emprenedores i a les petites empreses a fer front als seus reptes més importants.

El Mentoring permet ajudar a les persones emprenedores a consolidar els seus negocis de recent creació i a les petites empreses a afrontar amb èxit processos tan complexes com el creixement de l’activitat, la reorientació del model de negoci, la transformació digital, la internacionalització o una situació de crisi.

Adreçat a:

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ofereix la possibilitat de participar a:

 • Les empreses que necessiten d’un acompanyament personalitzat i gratuït per part d’una persona empresària o directiva que, en qualitat de mentora voluntària, compartirà el seu temps i la seva experiència empresarial, ajudant a identificar els reptes, a definir els objectius i a dissenyar i implementar les estratègies necessàries per assolir-los.
 • Els empresaris/àries o directius/ives exercint el rol de mentor/a, de manera voluntària, per acompanyar de manera personalitzada a una persona emprenedora o petita empresa, compartint amb ella el seu temps i la seva experiència, ajudant-la a identificar els seus reptes, a definir els seus objectius i a dissenyar i implementar les estratègies necessàries per assolir-los.
 
Per a més informació i /o participar

Per a participar en el Mentoring podeu escriure un correu electrònic a: nredondo@sabarca.cat o trucar al 93 635 64 07.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA I FÍSICA

 • Formulari de: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA
 • Formulari de: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA

Descarregar: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA I FÍSICA

Foto edifici de l'equipament: Escoles Velles

Escoles Velles


Carretera de Barcelona, 1
EscolesVelles@sabarca.cat
936 356 407
Dilluns a divendres 09:00-14:00 h.
Ubicació
Pàgina web