RECURS

Com presentar electrònicament una instància genèrica

Per a accedir-hi, cal identificar-se amb un servei d'identificació digital reconegut (idCAT mòbil, Certificat digital, Cl@ve...)
  Dijous 05 de maig del 2022

La instància genèrica permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a una necessitat concreta.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic, en les seves relacions amb les administracions públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants, etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Per presentar electrònicament una instància genèrica cal:
 
1- Anar a la web municipal (https://sabarca.cat/), a l'apartat "Oficina Virtual" i seleccionar l'opció "Instància electrònica". Si es fa des d'un mòbil, els apartats i opcions es troben a les 3 línies horitzontals, a dalt a la dreta.
 
2- Prémer “Comença”.
 
3- Cal identificar-se amb un servei d'identificació digital reconegut (idCAT mòbil, Certificat digital, Cl@ve...)
 
4- Anar omplint les caselles:
  • Com que es tracta d’una instància genèrica, cal descriure breument què se sol·licita. Si té relació amb una sol·licitud anterior, cal fer referència al número de registre d'entrada de l'anterior instància.
  • Si es realitza en representació d'una altra persona, s'ha d'activar la casella corresponent per poder introduir les dades de l'interessat a qui es representa.
  • Si s'ha d'adjuntar documentació complementària, cal activar la casella corresponent i prémer "Afegir", per tal de poder seleccionar i afegir els arxius (preferentment en format pdf i un arxiu per cada documentació a aportar).
  • Escollir si es vol rebre avís de la notificació o comunicació per SMS i/o correu electrònic, o si es desitja rebre la notificació o comunicació per correu postal. 
5- Verificar que la informació proporcionada és correcta.
 
6- Prémer "És tot correcte, envia-ho". Seguidament, es visualitza un text informant que la sol·licitud s'ha enregistrat correctament i facilitant el número de registre d'entrada.
 
7- Tancar sessió prement "TANCA LA SESSIÓ" a la icona de l'usuari.