Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 3a planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 00

Per Internet

Sol·licitud on-line informe previ en matèria d'incendis

Per correu postal

Tipus de correu: ordinari
Departament: activitats

Ajuntament Sant Andreu de la Barca
Plaça de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. 
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya). 
4. Memòria tècnica en matèria d'incendis, d'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'interior.
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Dos mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d?incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat. 
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya). 
4. Memòria tècnica en matèria d'incendis, d'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'interior.
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.