TRÀMITS

 Assessorament als afectats per les clàusules abusives

DESCRIPCIÓ


Servei d'informació als ciutadans sobre com actuar en cas de tenir clàusules abusives en els seus préstecs hipotecaris.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona que estar en possessió d'un préstec hipotecari.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: cita prèvia
Telèfon:  93 635 64 02

També es poden omplir els documents adjunts i entregar-los directament al banc.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


S'ha de portar:

 • Escriptura del préstec hipotecari.
 • Rebuts mensuals del préstec hipotecari (amb un és suficient).
 • Factura de les despeses hipotecàries (notari, registre la propietat, taxació, Impost d'Actes Jurídics Documentats i gestoria).

 

Reclamació a entregar al banc (documents adjunts):

 • Sol·licitud de devolució d'imports abonats per clàusula de limitació d'interessos.
 • Document reclamacions IRPH.
 • Document reclamació de les despeses hipotecàries. 


2018_08_30_09_15_12_Escrit reclamació despeses formalització hipoteca (1).docx

2018_08_30_09_15_16_Escrit reclamació despeses formalització hipoteca castellà.docx

2018_08_30_09_15_22_Reclamación IRPH castellà (1).docx


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Immediat.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


S'ha de portar:

 • Escriptura del préstec hipotecari.
 • Rebuts mensuals del préstec hipotecari (amb un és suficient).
 • Factura de les despeses hipotecàries (notari, registre la propietat, taxació, Impost d'Actes Jurídics Documentats i gestoria).

 

Reclamació a entregar al banc (documents adjunts):

 • Sol·licitud de devolució d'imports abonats per clàusula de limitació d'interessos.
 • Document reclamacions IRPH.
 • Document reclamació de les despeses hipotecàries. 


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_30_09_15_12_Escrit reclamació despeses formalització hipoteca (1).docx

2018_08_30_09_15_16_Escrit reclamació despeses formalització hipoteca castellà.docx

2018_08_30_09_15_22_Reclamación IRPH castellà (1).docx