Autorització de venda dels habitatges de protecció oficial usats de promoció privada

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Els titulars d'habitatges de protecció oficial han de fer una sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, indicant el motiu de la transmissió.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Propietaris d'habitatges de protecció oficial que volguin trasmetre el seu habitatge.

Com es tramita?

PRESENCIALMENT

 

 • Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
 • Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
 • Telèfon:  93 635 64 02

 

Per obtenir l'autorització de venda, els titulars hauran de prèviament retornar els ajuts rebuts i cancel·lar el préstec qualificat/convingut.

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Cancel·lació del préstec convingut/qualificat.
 2. Reintegració dels ajuts rebuts.
 3. Copia de l'escriptura de compravenda.
 4. Certificació expedida per l'entitat de crèdit on consti les dades següents:
 • Data formalització del préstec qualificat/convingut.
 • En cas d'haver percebut subsidiació, la seva quantia.
 • En cas d'haver percebut la subvenció a l'entrada, el seu import i la data.
 • Data de cancel·lació legal o econòmica del préstec.MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Dos mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Pla d'habitatge 1998-2001, Pla d'habitatge 2002-2005, Pla d'habitatge 2009-2012. 

 

Reglament d'habitatges de protecció oficial de 24 de juliol de 1968, Real Decret Llei 2976/1976, de 12 de novembre. Decret 201/1998, de 30 de juliol modificat pel Decret 72/2001. Decret 157/2002, d'11 de juny. Decrets 454/2004 i 244/2005, 152/2008, 50/2009 i 13/2010, de 2 de febrer. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Cancel·lació del préstec convingut/qualificat.
 2. Reintegració dels ajuts rebuts.
 3. Copia de l'escriptura de compravenda.
 4. Certificació expedida per l'entitat de crèdit on consti les dades següents:
 • Data formalització del préstec qualificat/convingut.
 • En cas d'haver percebut subsidiació, la seva quantia.
 • En cas d'haver percebut la subvenció a l'entrada, el seu import i la data.
 • Data de cancel·lació legal o econòmica del préstec.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.