Desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració. No es poden desqualificar a petició dels propietaris en tot el periode de protecció. 
Es pot demanar la dsesqualificació voluntària un cop hagi transcorregut el període de protecció.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El propietari/propietaris de l'habitatge de protecció oficial

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 02

El/els sol·licitants hauran de reintegrar: 
- Els ajuts a l'adquisició rebuts, amb els interessos legals corresponents. 
- Les exempcions i bonificacions tributàries, amb els interessos legals corresponents (Plusvàlua, Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Original i fotocòpia del DNI/NIF de tots els titulars de l'habitatage.
Original i fotocòpia de l'escriptura de compavenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.
Autorització o consentiment del promotor si aquest és un ens públic. 
Motius pels quals se sol·licita la desqualificació.MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Dos mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Decrets 201/1998, 157/2002, 454/2004, 244/2005, 152/2008, 50/2009. 
Real Decret 2976/1976, de 12 de novembre. Llei 31/1978, de 31 d'octubre i els Reglaments d'habitatges de Renda Limitada de 24 de maig de 1955 i d'habitatges de protecció oficial de 24 de juliol de 1968.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Original i fotocòpia del DNI/NIF de tots els titulars de l'habitatage.
Original i fotocòpia de l'escriptura de compavenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.
Autorització o consentiment del promotor si aquest és un ens públic. 
Motius pels quals se sol·licita la desqualificació.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.