Ofideute: Servei d'informació i assesorament sobre el deute hipotecari

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Servei adreçat a les families amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben en risc de perdre el seu habitatge principal.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Els propietaris d'un unic habitatge que l'utilitzen com a habitatge principal i que no poden atendre a les quotes del seu prèstec hipotecari.

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Telèfon: 93 635 64 02


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- DNI/NIE de les persones titulars.
- Escriptura de compra. 
- Escriptura del préstec.
- Certificat de l'entitat financera de l'estat del préstec actualitzat: quotas pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes. 
- Certificat de convivència o del padró de l'Ajuntament.
- Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar.
- Notificacions del jutjat rebudes.MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


  • DECRET 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
  • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
  • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
  • LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
  • LLEI 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. 
  • DECRET LLEI 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. 
  • LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- DNI/NIE de les persones titulars.
- Escriptura de compra. 
- Escriptura del préstec.
- Certificat de l'entitat financera de l'estat del préstec actualitzat: quotas pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes. 
- Certificat de convivència o del padró de l'Ajuntament.
- Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar.
- Notificacions del jutjat rebudes.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.