Escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Qualsevol conductor o vianant sancionat amb una multa pot presentar al·legacions a la denúncia de trànsit.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El conductor, vianant o el representant de l'empresa propietària del vehicle.

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
Departament: Organisme Gestió Tributària -Diputació Barcelona-
Telèfon: 93 472 91 89

En cas de presentar les al·legacions un representant d'una societat, haurà d'acreditar la seva representació.

Per Internet

Sol·licitud on-line instància genèrica

Per correu postal

Tipus de correu: ordinari
Departament: ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Ajuntament Sant Andreu de la Barca
Plaça de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des de que són denunciats o des de que reben la notificació de denúnica per correu.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


-Fotocòpia del butlletí de denúncia. Si no es té el butlletí, la notificació de la denúncia. 
-Documentació justificativa de les al·legacions 
-Fotocòpia del rebut de la taxa de retirada del vehicle (en cas d'haver rebut aquesta sanció). 


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

L'Ajuntament haurà de contestar en el termini de tres mesos a les al·legacions presentades.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


No hi ha normativa relacionada.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


-Fotocòpia del butlletí de denúncia. Si no es té el butlletí, la notificació de la denúncia. 
-Documentació justificativa de les al·legacions 
-Fotocòpia del rebut de la taxa de retirada del vehicle (en cas d'haver rebut aquesta sanció). 


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.