TRÀMITS

 Denúncia per excés de soroll

DESCRIPCIÓ


Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona resident a Sant Andreu de la Barca.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: Edifici de l'Ajuntament. Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
Horari: Les 24 hores de dia.
Telèfon: 93 635 64 10

Per Internet

Sol·lictud on-line instància gènerica


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instancia genèrica, si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud on-line.


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Màxim tres mesos


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Si la sol·licitud es fa presencialment cal presentar una instancia genèrica, si es presenta per Internet cal emplenar la sol·licitud on-line.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf