TRÀMITS

 Cerimònia de casament a l'Ajuntament

DESCRIPCIÓ


La cerimònia de casament pot realitzar-se davant el jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l'alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

 

Pot celebrar-se a l'Ajuntament, encara que també en el Registre Civil on es tramita l'expedient.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol dels contraients.

Com es fa?

Podeu fer la sol·licitud mitjançant una instància a Alcaldia, o presentar-la per Internet.

 

S'ha d'iniciar prèviament, l'expedient de matrimoni al Registre Civil i es tingui clara la data de resolució del mateix. Després cal adreçar-se al Departament de protocol de l'Ajuntament per sol·licitar dia

 

S'ha d'incorporar a la sol·licitud de matrimoni en el Registre Civil la indicació de lloc de celebració del casament (Registre Civil o Ajuntament), per tal que hi consti a l'expedient previ.

 

Per telèfon

 

Número: 93 635 64 00

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

 

Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 5a planta

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Per Internet

 

Sol·licitud on-line cerimònia de casament

 

Correu postal

 

Tipus de correu: ordinari

Departament: Alcaldia

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Plaça de l'Ajuntament, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Es pot demanar un cop iniciat l'expedient de matrimoni en el Registre Civil i quan estigui clara la data de resolució de l'expedient.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No cal aportar cap document.


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

3 mesos.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 35/1994, de 23 de desembre, que modifica el Codi Civil a fi d'autoritzar els alcaldes a celebrar matrimonis civils al seu municipi.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No cal aportar cap document.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf