Bonificacions per a la utilització de les instal·lacions municipals d'esports per a persones amb discapacitats

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin alguna discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 65% gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la primera quota d'abonament individual adult. El mateix descompte s'aplicarà per a aquelles persones empadronades a Sant Andreu de la Barca, que tinguin alguna discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i fins al 64% i que a més tinguin el barem de mobilitat reconegut. Igualment s'aplicarà a la primera quota d'abonament individual adult. Tanmateix, per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin alguna discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i fins al 64%, l'òrgan competent i a proposta del departament de serveis socials podrà aplicar bonificacions que no seran superiors al 30% de la primera quota individual adult, i que estaran vinculades a la renda.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits: - Estar empadronades a Sant Andreu de la Barca - Tenir un certificat de disminució amb grau igual o superior al 33%.

Com es tramita?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Presencialment

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 2a Planta.
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Certificat de disminució amb un reconeixement de més del 33% 
Documentació econòmica per acreditar ingressos del nucli de convivència en aquells casos d'un grau de disminució entre el 33% i el 64%.MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

El patronat estableix les quotes cada any.


NORMATIVA


Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
Ordenances fiscals municipals.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Certificat de disminució amb un reconeixement de més del 33% 
Documentació econòmica per acreditar ingressos del nucli de convivència en aquells casos d'un grau de disminució entre el 33% i el 64%.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.