Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

Es realitzen activitats de caràcter socioeducatiu en horari extraescolar per a infants en situació de risc social.

 

100 places disponibles: 60 de primària, 20 de secundaria, 20 d’aula oberta (informàtica i espai lúdic).

 

Direcció Centre obert S@bark de Sant Andreu de la Barca (Pendent de validar nou espai)

 

Plaça Anselm Clavé, 2-10, 2a planta

08740 Sant Andreu de la Barca 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits: - Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca - Infants i joves de 6 a 17 anys amb autorització paterna o/i materna.

Com es tramita?

TELÈFON

 

 • Número: 93 635 64 02 /  93 611 50 66
 • Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

PRESENCIALMENT

 

 • Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 2a. Planta
 • Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant juny i la primera quinzena de setembre. Inici de les activitats del Centre Obert segons calendari escolar.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud d’inscripció que es recollirà, en el mateix Centre Obert.
 • Fotocòpia del document identificatiu del pare/mare o tutor.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària del/la nen/a.
 • Acompanyar dels originals en el moment de la presentació.MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud d’inscripció que es recollirà, en el mateix Centre Obert.
 • Fotocòpia del document identificatiu del pare/mare o tutor.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària del/la nen/a.
 • Acompanyar dels originals en el moment de la presentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.