TRÀMITS

 Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark

DESCRIPCIÓ


Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

Es realitzen activitats de caràcter socioeducatiu en horari extraescolar per a infants en situació de risc social.

 

100 places disponibles: 60 de primària, 20 de secundaria, 20 d’aula oberta (informàtica i espai lúdic).

 

Direcció Centre obert S@bark de Sant Andreu de la Barca (Pendent de validar nou espai)

 

Plaça Anselm Clavé, 2-10, 2a planta

08740 Sant Andreu de la Barca 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les persones que reuneixin els següents requisits: - Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca - Infants i joves de 6 a 17 anys amb autorització paterna o/i materna.

Com es fa?

TELÈFON

 

 • Número: 93 635 64 02 /  93 611 50 66
 • Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

PRESENCIALMENT

 

 • Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 2a. Planta
 • Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant juny i la primera quinzena de setembre. Inici de les activitats del Centre Obert segons calendari escolar.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud d’inscripció que es recollirà, en el mateix Centre Obert.
 • Fotocòpia del document identificatiu del pare/mare o tutor.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària del/la nen/a.
 • Acompanyar dels originals en el moment de la presentació.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol·licitud d’inscripció que es recollirà, en el mateix Centre Obert.
 • Fotocòpia del document identificatiu del pare/mare o tutor.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària del/la nen/a.
 • Acompanyar dels originals en el moment de la presentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.