Servei d'Atenció Social Primària

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Consisteix en un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Es disposa d'un equip de professionals format per cinc treballadores socials i quatre educadors/es socials que facilita: 
- Informació,orientació,assessorament i tractament social personalitzat. 
- Derivació a serveis socials especialitzats. 
- Canalització a altres serveis de Benestar Social. 
- Tramitació de prestacions socials de servei, econòmiques o tecnològiques

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Cal demanar cita prèvia. Cal estar empadronat al municipi. En el cas d'urgència (desempara, manca de sostre o d'aliments) s'atendrà directament.

Com es tramita?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, 2a Planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Document identificatiu vigentMÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Document identificatiu vigent


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.