Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda

Permanent

Presencial

DESCRIPCIÓ


Servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat que assisteixen amb caràcter regular a centres diurns i serveis d’atenció especialitzada. Es realitza amb transports propis de l'Ajuntament o amb transports concertats amb altres ens supramunicipals o organitzats pels propis centres de destí. Subjecte a la disponibilitat de places lliures. 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca, tenir una discapacitat psíquica o física i assitir a un centre o servei especialitzat, o ser una persona gran amb plaça a centre de dia diürn d'uan residència del municipi i superar barem de mobilitat i/o de necessitat de tercera persona en la ressolució de la discapacitat

Com es tramita?

 Per telèfon
Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


-Formulari de Sol·licitud de servei de transport adaptat fix

- Formulari de declaració de capacitat d'autonomia signada
- Acreditació del grau de discapacitat amb superació de barem de mobilitat o necessitat de tercera persona
- Inscripció al centre on ha d'assistir. MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Departament de Serveis Socials en el temps de localitzar una vacant en el trajecte a efectuar


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuit en les línies pròpies de l'Ajuntament i en les conveniades amb altres ens supramunicipals. L'Ajuntament cobreix el 50% del cost del transport adaptat a les línies organitzades per les entitats responsables dels propis centres de destí.


NORMATIVA


Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


-Formulari de Sol·licitud de servei de transport adaptat fix

- Formulari de declaració de capacitat d'autonomia signada
- Acreditació del grau de discapacitat amb superació de barem de mobilitat o necessitat de tercera persona
- Inscripció al centre on ha d'assistir. 


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.