Servei de Teleassistència

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Servei adreçat a persones grans o discapacitades que viuen soles o que passen molt de temps soles. S'ofereix una atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l'any a través d'un terminal telefònic connectat a una central d'alarmes.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

- Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca. -Viure sol/a o acompanyat/da d'altres persones que també necessitin el servei de teleassistència i passar moltes estones del dia sol/a.

Com es tramita?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Sol·licitud de servei de Teleassistència

Autorització de consulta de dades de tots dels membres de la unitat familiar


2020_03_10_11_37_52_F-PT.03.1.1 Sol·licitud Servei de Teleassistència.pdf

2020_03_10_11_40_13_F-PT.03.1.2 Autorització consulta dades TLA.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

--


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Segons taxa que estableix l'ordenança fiscal, preu màxim 7,11€ mensuals. es valorarà el preu de cada sol·licitant en funció dels ingresos de la unitat familiar


NORMATIVA


Protocol de col·laboració Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Diputació de Barcelona i Televida.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Sol·licitud de servei de Teleassistència

Autorització de consulta de dades de tots dels membres de la unitat familiar


DOCUMENTS ADJUNTS


2020_03_10_11_37_52_F-PT.03.1.1 Sol·licitud Servei de Teleassistència.pdf

2020_03_10_11_40_13_F-PT.03.1.2 Autorització consulta dades TLA.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.