TRÀMITS

 Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)

DESCRIPCIÓ


És un servei de centre de dia, de suport a les famílies que atenen a persones amb dependència, on s’ofereix una estada temporal per a les persones grans. 
Les estades tenen una durada de 2 mesos a l’any, per períodes mínims de 15 dies per a descans familiar, vacances, malaltia i/o hospitalització del cuidador, canvi de domicili, obres de la llar, etc.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Acreditar la residència al municipi de Sant Andreu de la Barca. Tenir una situació socio-sanitària que aconselli l’estada temporal per millorar la seva qualitat de vida i la del cuidador principal.

Com es fa?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Renda personal i informes mèdics.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

--


Preu

El preu de l’estada és el que se’n deriva d’aplicar el 80% dels ingressos de la persona depenent.


NORMATIVA


Protocol de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la residencia Vitalia.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Renda personal i informes mèdics.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.