Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


Sol.litud que es presenta al Departament d'ensenyament de l'Ajuntament per sol·licitar l'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca, fora de l'horari escolar.

Poden fer ús de les instal·lacions dels centres d'educació infantil i primària les persones físiques i jurídiques que organitzin activitats d'acord amb aquestes prioritats:

- Activitats organitzades per l'AMPA.
- Activitats organitzades per l'Ajuntament.
- Activitats organitzades per entitats legalitzades de lleure, culturals, socials, artístiques, esportives, etc.
- Excepcionalment, entitats amb afany de lucre, si es considera d'interès públic i quan es tracti d'activitats puntuals sense continuitat.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Persones físiques i jurídiques.

Com es tramita?

Per Internet

Adjuntar el formulari omplert a la instància genèrica on-line.

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la realització de l'activitat.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Formulari de sol·licitud.

- En cas d'associacions o altres persones jurídiques hauran d'acreditar la seva inscripció al registre municipal d'entitats, en cas que no ho hagin fet alguna altra vegada prèvia.

En casos de d'activitats extraescolars de setmana santa o estiu, la sol.licitud de cessió d'espais en centres d'inafantil i primària haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Conveni o contracte signat amb l'empresa de gestió de l'activitat.
- Projecte de l'activitat .

- Certificat de l'acord del Consell Escolar ed Centre (CEC) on s'acorda aprovar la realització de l'activitat.
- Declaració responsable en relació a l'obligació dell compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol.


2018_08_27_10_11_31_Formulari.pdf

2018_08_27_10_11_35_Reglament ús social edificis docents SAB.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Màxim 10 dies.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Reglament d'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


- Formulari de sol·licitud.

- En cas d'associacions o altres persones jurídiques hauran d'acreditar la seva inscripció al registre municipal d'entitats, en cas que no ho hagin fet alguna altra vegada prèvia.

En casos de d'activitats extraescolars de setmana santa o estiu, la sol.licitud de cessió d'espais en centres d'inafantil i primària haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Conveni o contracte signat amb l'empresa de gestió de l'activitat.
- Projecte de l'activitat .

- Certificat de l'acord del Consell Escolar ed Centre (CEC) on s'acorda aprovar la realització de l'activitat.
- Declaració responsable en relació a l'obligació dell compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol.


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_27_10_11_31_Formulari.pdf

2018_08_27_10_11_35_Reglament ús social edificis docents SAB.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.