Centre de Distribució d'Aliments

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Servei de distribució d'aliments de primera necessitat, productes d'higiene entre les famílies derivades des de Serveis Socials municipals

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Ciutadans i/o nuclis familiars en situacions de vulnerabilitat social

Com es tramita?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Declaració jurada d'ingressos i despeses de la unitat familiar

Consentiment informat de tractament de dades de caràcter personal


202007081429_F-101. Full Consentiment de tractament de dades (Hestia).pdf

202007081431_F-106. Declaració jurada ingressos i despeses familiars.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Resol Serveis Socials i es concedeix per un mínim de tres mesos


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 9/2007 de Serveis Socials


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Declaració jurada d'ingressos i despeses de la unitat familiar

Consentiment informat de tractament de dades de caràcter personal


DOCUMENTS ADJUNTS


202007081429_F-101. Full Consentiment de tractament de dades (Hestia).pdf

202007081431_F-106. Declaració jurada ingressos i despeses familiars.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.