Policia local

Què ofereix la Policia Local al ciutadà?

1.- Policia de proximitat i atenció al ciutadà

 

  • Policia de proximitat

Té com a funció relacionar-se de manera estreta amb els ciutadans i mantenir contacte periòdic amb diferents col·lectius de Sant Andreu de la Barca, com ara comerciants o entitats i associacions. Patrulla a peu per itineraris planificats, fonamentalment per eixos comercials durant les èpoques de més activitat.

 

  • Mediació i resolució de conflictes veïnals

Intervé, assessora i informa davant de conflictes de convivència i de civisme amb la finalitat de trobar una solució amistosa i beneficiosa per a totes les parts.

 

  • Policia administrativa

S’encarrega del control i la investigació administrativa de les activitats econòmiques a la ciutat, com ara de bars, locals d’oci i establiments comercials o d’alimentació amb l’objectiu que compleixin la normativa administrativa local, autonòmica i estatal. D’aquesta manera s’eviten possibles problemes de seguretat a les persones, insalubritat, soroll o invicisme que es poden derivar dels incompliments.

 

 

2.- Control del trànsit i de la mobilitat

 

  • Planificació del trànsit

Garanteix la circulació i la mobilitat a la ciutat amb la regulació del trànsit i la seva planificació per adaptar-se a les noves necessitats de la ciutat. Elabora propostes de millora d’ordenació i senyalització del trànsit. Fa un anàlisi de l’accidentalitat i de les zones de risc essencial.

 

  • Policia de trànsit

Regula el trànsit amb la finalitat d’incrementar la seguretat ciutadana en aquest àmbit. Du a terme campanyes amb la finalitat d’evitar conductes de risc, com ara no dur el cinturó de seguretat cordat o no portar el casc en cas de viatjar amb moto. Fa la inspecció del transport de viatgers i de mercaderies. S’encarrega del control dels accessos i sortides als centres escolars. També s’encarrega de la protecció de la seguretat viària en actes populars i esportius.

 

  • Seguretat vial a les escoles

Difon entre els escolars de les diferents etapes conductes cíviques per millorar la relació i la convivència als carrers entre els vianants i els conductors de vehicles. Contribueix a donar resposta a problemàtiques socials i a millorar la convivència, i també a prevenir conductes de risc des de l’àmbit de l’educació.

 

  • Unitat d’atestats

S’encarrega de l’assistència i investigació d’accidents de trànsit i instrueix els atestats i fa un anàlisi i estudi dels resultats obtinguts dels controls de drogotest i alcoholèmia. Actualitza i estudia l’estadística d’accidentabilitat per detectar possibles problemes i proposa les mesures necessàries per millorar la seguretat a la xarxa viària.

 

 

3.- Seguretat ciutadana

 

  • Unitat de seguretat ciutadana

S’encarrega de l’incrementar la sensació de seguretat al carrer amb la presència continuada i efectiva d’agents a la via pública, que actuen amb caràcter preventiu i reactiu.

 

  • Oficina de recepció de denúncies

Està ubicada a la comissaria de la Policia Local i rep les denúncies dels ciutadans que han estat objecte d’un fet il·lícit penal. Amb la finalitat de millorar el servei, que es presta de manera professional i proper, assessora i dona suport a la víctima i treballa amb cita prèvia.

 

La Policia Local treballa de manera coordinada amb d’altres departaments de l’Ajuntament, com ara els serveis socials, per atendre a les persones que són víctimes per exemple de maltractaments.