Història, literatura i llegenda

Coneix la cultura de Sant Andreu de la Barca

Els alcaldes de Sant Andreu de la Barca del segle XX

El material que apareix en aquesta secció trobé de l'Exposició fotogràfica dels alcaldes de Sant Andreu de la Barca del segle XX, que va celebrar-se del 23 de març al 23 d’abril de 2001 a la sala d’exposicions del Centre Cultural Aigüestoses.

Per una millor ordenació, agrupem els alcaldes en les diferents etapes polítiques que varen tenir que viure: Inicis del segle XX (1900-1923), Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931), República (1931-1939), Franquisme (1939-1979) i Monarquia democràtica (1979-...).

Cal prestar atenció ja que hi ha alcaldes que ho foren en diferents períodes i etapes. És el cas de Francesc Canals i Jansana (1903-1904/1914-1916/1930-1931) i Joaquim Canals i Bosch (1931-1933/1934-1936/1940-1945).

També es interessant constatar la constant aparició d'uns determinants cognoms.

Les dades de cada alcalde van acompanyades, a més de la seva fotografia o retrat, d'un petit resum de les actuacions més importants dels seus mandats. D'aquesta manera podem fer-nos no sols una idea de la seva actuació com alcaldes sinó una quadre de l'evolució de les costums, dels sistemes de govern i del desenvolupament social i econòmic de Sant Andreu de la Barca.

La relació d'alcaldes de Sant Andreu de la Barca del segle XX és la següent:

 • Dels inicis del segle XX fins a la Dictadura de Primo de River (1923)
  Antoni Jansana i Torelló (1845-1903), alcalde (1900-1902)
  Andreu Archs i Salabert 
  (1852-1937), alcalde (1902-1903)
  Francesc Canals i Jansana 
  (1874-1945), alcalde (1903-1904)
  Josep Estapé i Duran 
  (1850-1935), alcalde (1904-1906)
  Agustí Salabert i Ribas 
  (1874-1934) alcalde (1906-1909)
  Josep Costa i Archs 
  (1873-1963), alcalde (1909-1912)
  Nicolau Costa i Duran 
  (1858-1934), alcalde (1912-1914)
  Francesc Canals i Jansana (1874-1945), alcalde (1914-1916)
  Joan Archs i Estapé 
  (1862-1936), alcalde (1916-1923)

 • Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)
  Joan Prats i Salabert 
  (1889-1968), alcalde (1923-1930)
  Francesc Canals i Jansana 
  (1874-1945), alcalde (1930-1931)

 • República (1931-1939)
  Joaquim Canals i Bosch 
  (1899-1965), alcalde (1931-1933)
  Josep Amigo i Vendrell 
  (1891-1963) alcalde (1933-1934)
  Joaquim Canals i Bosch (1899-1965), alcalde (1934-1936)
  Joan Jansana i Montmany (1907-1988), alcalde (1936-1937)
  Pere Casas i Palau 
  (1900-1942), alcalde (1937-1939)
  Pere Rovira i Frígols 
  (1894-1983) alcalde (18 al 23 de gener de 1939)

 • Franquisme (1939-1979)
  Francesc Martí i Vendrell (1892-1970), alcalde (1939-1940)
  Joaquim Canals i Bosch 
  (1899-1965), alcalde (1940-1945)
  Francesc Ramoneda i Duran 
  (1881-1968), alcalde (1945-1952)
  Joan Amigó i Vendrell 
  (1901-1980), alcalde (1952-1960)
  Miquel Salabert i Cupull 
  (1908-1998), alcalde (1960-1965)
  Josep Canals i Bosch 
  (1909-1996), alcalde (1965-1969)

 • Monarquia democràtica (1979-...) 
  Jaume Miralles i Aragonès (1930), alcalde (1969-1979)
  Manuel Salmerón Salas 
  (1948), alcalde (1979-1984)
  Juan Antonio Sánchez Vicente 
  (1941), alcalde (1984-1995)
  M. Enric Llorca i Ibáñez 
  (1954), alcalde (1995-...)